Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne są niezmiernie trudne emocjonalnie, gdyż dotyczą najbardziej intymnych elementów naszego życia. Dlatego tak istotnym jest znalezienie profesjonalisty, który od początku do końca przeprowadzi postępowanie. To nasza Kancelaria pomoże Wam w przejściu tego trudnego okresu. Nie ma zatem potrzeby koncentrowania się na niezbędnych formalnościach. Koncentrujemy się zapewnianiu całkowitej opieki naszym Klientom.

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed uprawnionymi organami w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. W szczególności w kwestiach:

I. Spraw związanych z zawarciem oraz ustaniem małżeństwa:

– spraw o rozwód i separację

– spraw związanych z podziałem majątku wspólnego

– zawierania majątkowych umów małżeńskich

II. Spraw związanych z kontaktami z dziećmi:

– przygotowywanie wniosków o uregulowanie kontaktów z dziećm

– prowadzenie spraw z zakresu egzekucji kontaktów z dziećmi w kraju i za granicą

III. Spraw związanych z pokrewieństwem i powinowactwem:

- sporządzenie powództw o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

– przygotowywanie wniosków o podwyższenie oraz obniżenie alimentów

– przygotowywanie pozwów o alimenty

– prowadzenie spraw z zakresu władzy rodzicielskiej

IV. Sprawach z zakresu opieki i kurateli:

– ustanawianie opiekuna

– ustanawianie kuratora

Oraz innych spraw z zakresu prawa rodzinnego

Powrót Sprawy spadkowe Obsługa podmiotów gospodarczych Sprawy karne