Prawo karne

Kancelaria Adwokacka podejmuje się również pomocy prawnej w szeroko pojętym prawie karnym. Służymy Państwu pomocą zarówno przed sądem we wszystkich instancjach jak i na etapie postępowania toczącego się przed prokuraturą lub policją (postępowanie przygotowawcze), a także jeszcze przed wszczęciem jakiegokolwiek oficjalnego postępowania.

Naszym celem jest ograniczenie lub, jeżeli to możliwe, wyeliminowanie negatywnych skutków jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego.

Występujemy w roli obrońcy w toku postępowania przygotowawczego lub sadowego, jak również w roli pełnomocnika osoby pokrzywdzonej – a więc tzw. oskarżyciel posiłkowy.

Kancelaria świadczy również pomocy w sprawach penitencjarnych - udzielanie przerw w karze, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, System Dozoru Elektronicznego.

Powrót Sprawy spadkowe Sprawy rodzinne Obsługa podmiotów gospodarczych