zdjęcię w kancelarii

Adwokat Justyna Kaniut – Bogowicz

Justyna Kaniut – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także Szkoły Zarządzania Uniwersytetu ŒŚląskiego w Katowicach. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła studia doktoranckie na Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 2005 – 2008 odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, a następnie zdała egzamin sędziowski przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Od 26 sierpnia 2010r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach.

Przed rozpoczęciem praktyki adwokackiej, zawodowo związana z wymiarem sprawiedliwości (asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach).

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych, jak również w prawie cywilnym (z uwzględnieniem prawa zobowiązań) gospodarczym i handlowym, rodzinnym. Preferowaną dziedziną praktyki zawodowej jest również prawo pracy oraz prawo ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej w sprawach karnych, z uwzględnieniem spraw z zakresu prawa karnego skarbowego.

Wspólnie z radcą prawnym Arturem Kosińskim świadczy usługi prawne na rzecz gminnej jednostki budżetowej związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Ma również doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu zamówień publicznych, a nadto obsługuje dział restrukturyzacji i windykacji jednego z oddziałów banku PKO BP S.A.

Ponadto wykształcenie ekonomiczne pozwala jej przy świadczeniu pomocy prawnej korzysta z wiedzy obejmującej, ekonomię, finanse i zarządzanie.

Powrót Łukasz Pyrk Maciej Bogowicz